English Deutsch

Kurzy/semináre

Nabízí se kurzy, workshopy nebo dokonce semináre. Muže jít o semináre k lepšímu pochopení vlastního tela, ke zvýšení a rozšírení pocitu nebo o meditacní semináre a skupinové zážitky. Existují také poskytovatelé, kterí vyucují remeslu masáže nebo filozofii tantry. Úcastníkem muže být obvykle kdokoli, at už jen ze zvedavosti, pro rozšírení svých obzoru nebo pro profesní rozvoj.

Další informace týkající se typu a rozsahu lze nalézt na webových stránkách poskytovatele.

Náhodně vybrané inzeráty pro Kurzy/semináre
Kurzy/semináre by mohl být nabízen v následujících regionech
Copyright © 2008-2024 Massage123